I made this widget at MyFlashFetish.com.

Sunday, 1 January 2012

Laporan Ringkas Perjalanan Aktiviti Sepanjang Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat IPG KPI Tahun 2011LAPORAN PELAKSANAAN 
PERTANDINGAN PIDATO PIALA PENGARAH

1. TAJUK AKTIVITI
Pertandingan Pidato Piala Pengarah
2. OBJEKTIF
·         Tujuan pertandingan pidato ini dijalankan adalah bertujuan untuk mencungkil bakat dalam berbahasa dan menyampaikan idea dalam kalangan pelajar.
·         Di samping itu, pertandingan ini bertujuan untuk  melatih serta mendidik pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif serta memupuk semangat untuk berani untuk menyuarakan pendapat dalam diri pelajar.
·         Melalui pertandingan pidato ini, diharapkan dapat memberi semangat kepada para pelajar untuk terus memupuk idea mereka serta melatih diri untuk berani menyampaikan pandangan.
3. SINOPSIS AKTIVITI
·         Pertandingan ini disertai oleh murid – murid sekolah menengah (yang terpilih) di seluruh Malaysia.
4. TARIKH/TEMPOH
·         Pertandingan ini dijalankan pada 1 Oktober 2011.
5. KUMPULAN SASARAN
      ·         Pertandingan ini melibatkan murid – murid sekolah menengah (yang terpilih) di seluruh Malaysia.
        
6. PENILAIAN AKTIVITI
  •        Aktiviti ini berjaya mencapai objektif yang diharapkan.

7. RUMUSAN
·         Secara keseluruhannya, perjalanan program berjalan lancar dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak.


LAPORAN PELAKSANAAN 
PERTANDINGAN NYANYIAN LAGU ASLI/TRADISIONAL

1. TAJUK AKTIVITI
Pertandingan Nyanyian Lagu Asli/Tradisional
2. OBJEKTIF
·         Tujuan pertandingan nyanyian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mencungkil bakat dalam nyanyian dan penghayatan dalam kalangan pelajar.
·         Di samping itu, pertandingan ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar tentang seni asli/tradisional dalam nyanyian.
3. SINOPSIS AKTIVITI
·         Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
4. TARIKH/TEMPOH
       ·         Pertandingan ini dijalankan pada 10 Oktober 2011.
5. KUMPULAN SASARAN
   ·         Terbuka kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam. 
6. PENILAIAN AKTIVITI
·                                    Aktiviti ini berjaya mencapai objektif yang diharapkan.
7. ISU / KEKANGAN
   ·         Penyertaan adalah daripada pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
  ·         Pernyertaan memberangsangkan namun kurang. Ini kerana semasa pertandingan dijalankan, pelajar sedang sibuk menyiapkan tugasan-tugasan lain seperti kerja-kerja kursus dan ini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyertai pertandingan ini.
8. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
  ·   Penghebahan iklan harus diperluas lagi supaya semua pelajar mendapat maklumat mengenai pertandingan ini.
  ·  Pertandingan ini juga sebaiknya dilaksanakan pada awal semester kerana pelajar mempunyai banyak masa terluang untuk menyertai pertandingan.
9. RUMUSAN
  ·  Secara keseluruhannya, perjalanan program berjalan lancar dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak.


LAPORAN PELAKSANAAN PAMERAN 
LITERASI BAHASA MELAYU (PISMP SEMESTER 2)

1. TAJUK AKTIVITI
Pameran Literasi Bahasa Melayu (PISMP SEMESRER 2)
2. OBJEKTIF
·         Tujuan pameran ini dijalankan adalah sebagai memenuhi kriteria di dalam subjek Literasi Bahasa Melayu (WAJ 3103).
·         Selain itu, pameran ini juga memupuk semangat kerjasama di antara para pelajar serta pensyarah.
·         Pameran ini turut mencungkil bakat para pelajar dalam menghasilkan bahan pameran yang kreatif dan menarik.
3. SINOPSIS AKTIVITI
·         Pertandingan ini diwajibkan kepada para pelajar Semester 2 (PISMP).
4. TARIKH/TEMPOH
·         Pertandingan ini dijalankan pada 12 Oktober 2011.
5. KUMPULAN SASARAN
·         Pertandingan ini melibatkan para pelajar Semester 2 (PISMP) 
6. PENILAIAN AKTIVITI
·                             Aktiviti ini berjaya mencapai objektif yang diharapkan.
7. ISU / KEKANGAN
·         Penyertaan adalah daripada para pelajar Semester 2 (PISMP) sahaja.
·         Semua pelajar Semester 2 (PIMSP) diminta untuk memenuhi kriteria di dalam subjek Literasi Bahasa Melayu (WAJ 3103).
·         Masa yang diberikan agak terhad dan para pelajar perlu menyiapkan bahan – bahan pameran dengan kadar yang segera.
8. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
·         Pertandingan ini juga sebaiknya dilaksanakan pada awal semester kerana pelajar mempunyai banyak masa terluang untuk menyertai pertandingan.
9. RUMUSAN
·         Secara keseluruhannya, perjalanan program berjalan lancar dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak. 


LAPORAN PELAKSANAAN 
PERTANDINGAN MENDEKLAMASIKAN SAJAK

1. TAJUK AKTIVITI
Pertandingan Mendeklamasikan Sajak
2. OBJEKTIF
·         Tujuan pertandingan mendeklamasikan sajak ini dijalankan adalah bertujuan untuk mencungkil bakat dalam kalangan pelajar.
·         Di samping itu, pertandingan ini bertujuan untuk  melatih serta mendidik pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif serta memupuk semangat untuk berkarya dalam diri pelajar.
3. SINOPSIS AKTIVITI
·         Pertandingan ini diwajibkan kepada para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
4. TARIKH/TEMPOH
·         Pertandingan ini dijalankan pada 12 Oktober 2011.
5. KUMPULAN SASARAN
·         Terbuka kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.    
6. PENILAIAN AKTIVITI
·                               Aktiviti ini berjaya mencapai objektif yang diharapkan.
7. ISU / KEKANGAN
·         Penyertaan adalah daripada para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
·         Penyertaan agak kurang namun memberangsangkan. Ini kerana semasa pertandingan dijalankan, pelajar sedang sibuk menyiapkan tugasan-tugasan lain seperti kerja-kerja kursus dan ini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyertai pertandingan ini.
8. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
·         Penghebahan iklan harus diperluas lagi supaya semua pelajar mendapat maklumat mengenai pertandingan ini.
·         Pertandingan ini juga sebaiknya dilaksanakan pada awal semester kerana pelajar mempunyai banyak masa terluang untuk menyertai pertandingan.
9. RUMUSAN
·         Secara keseluruhannya, perjalanan program berjalan lancar dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak.LAPORAN PELAKSANAAN
PERTANDINGAN KUIZ BAHASA MELAYU

1. TAJUK AKTIVITI
Pertandingan Kuiz Bahasa Melayu
2. OBJEKTIF
·         Tujuan pertandingan kuiz ini dijalankan adalah bertujuan untuk mencungkil bakat dalam pengetahuan mereka dalam pemahaman Bahasa Melayu .
·         Di samping itu, pertandingan ini bertujuan untuk  melatih serta mendidik pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif.
3. SINOPSIS AKTIVITI
·         Pertandingan ini terbuka kepada para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
4. TARIKH/TEMPOH
·         Pertandingan ini dijalankan pada 13 Oktober 2011.
5. KUMPULAN SASARAN
·         Pertandingan ini melibatkan semua ahli PERBAYU dan terbuka kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
6. PENILAIAN AKTIVITI
·         Aktiviti ini berjaya mencapai objektif yang diharapkan.
7. ISU / KEKANGAN
·         Penyertaan daripada para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
·         Penyertaan memberangsangkan namun agak kurang. Ini kerana semasa pertandingan dijalankan, pelajar sedang sibuk menyiapkan tugasan-tugasan lain seperti kerja-kerja kursus dan ini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyertai pertandingan ini.
8. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
·         Penghebahan iklan harus diperluas lagi supaya semua pelajar mendapat maklumat mengenai pertandingan ini.
·         Pertandingan ini juga sebaiknya dilaksanakan pada awal semester kerana pelajar mempunyai banyak masa terluang untuk menyertai pertandingan.

9. RUMUSAN
·         Secara keseluruhannya, perjalanan program berjalan lancar dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak 


LAPORAN PELAKSANAAN
PERTANDINGAN BERBALAS PANTUN

1. TAJUK AKTIVITI
Pertandingan Berbalas Pantun
2. OBJEKTIF
·         Tujuan pertandingan berbalas pantun ini dijalankan adalah bertujuan untuk mencungkil bakat dalam kalangan pelajar.
·         Di samping itu, pertandingan ini bertujuan untuk mendidik pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif serta memupuk semangat untuk dalam diri pelajar.
3. SINOPSIS AKTIVITI
·         Pertandingan ini terbuka kepada semua para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
4. TARIKH/TEMPOH
·         Pertandingan ini dijalankan pada 14 Oktober 2011.
5. KUMPULAN SASARAN
·         Terbuka kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam
6. PENILAIAN AKTIVITI
·                              Aktiviti ini berjaya mencapai objektif yang diharapkan.
7. ISU / KEKANGAN
·         Penyertaan daripada para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
·         Penyertaan memuaskan namun kurang. Ini kerana semasa pertandingan dijalankan, pelajar sedang sibuk menyiapkan tugasan-tugasan lain seperti kerja-kerja kursus dan ini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyertai pertandingan ini.
8. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
·         Penghebahan iklan harus diperluas lagi supaya semua pelajar mendapat maklumat mengenai pertandingan ini.
·         Pertandingan ini juga sebaiknya dilaksanakan pada awal semester kerana pelajar mempunyai banyak masa terluang untuk menyertai pertandingan.
9. RUMUSAN
·         Secara keseluruhannya, perjalanan program berjalan lancar dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak. 


LAPORAN PELAKSANAAN 
PERTANDINGAN DRAMA SEBABAK

1. TAJUK AKTIVITI
Pertandingan Drama Sebabak
2. OBJEKTIF
·         Tujuan pertandingan drama sebabak ini dijalankan adalah bertujuan untuk mencungkil bakat lakonan dalam kalangan pelajar.
·         Di samping itu, pertandingan ini bertujuan untuk melatih serta mendidik pelajar untuk berkarya secara kreatif serta memupuk semangat dalam diri pelajar.
3. SINOPSIS AKTIVITI
·         Pertandingan ini diwajibkan kepada ahli PERBAYU Semester 2 (PISMP) dan terbuka kepada para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
4. TARIKH/TEMPOH
·         Pertandingan ini dijalankan pada 17 Oktober 2011.
5. KUMPULAN SASARAN
·         Pertandingan ini melibatkan semua ahli PERBAYU Semester 2 (PISMP) dan terbuka kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.  
6. PENILAIAN AKTIVITI
·                              Aktiviti ini berjaya mencapai objektif yang diharapkan.
7. ISU / KEKANGAN
·         Penyertaan daripada ahli PERBAYU Semester 2 (PISMP) dan para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
·         Penyertaan memuaskan namun kurang. Ini kerana semasa pertandingan dijalankan, pelajar sedang sibuk menyiapkan tugasan-tugasan lain seperti kerja-kerja kursus dan ini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyertai pertandingan ini.
8. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
·         Penghebahan iklan harus diperluas lagi supaya semua pelajar mendapat maklumat mengenai pertandingan ini.
·         Pertandingan ini juga sebaiknya dilaksanakan pada awal semester kerana pelajar mempunyai banyak masa terluang untuk menyertai pertandingan.
9. RUMUSAN
·         Secara keseluruhannya, perjalanan program berjalan lancar dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak. 


LAPORAN PELAKSANAAN PERTANDINGAN NAZAM

1. TAJUK AKTIVITI
Pertandingan Nazam
2. OBJEKTIF
·         Tujuan pertandingan nazam ini dijalankan adalah bertujuan untuk mencungkil bakat dalam kalangan pelajar.
·         Di samping itu, pertandingan ini bertujuan untuk  melatih serta mendidik pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif serta memupuk semangat untuk berkarya dalam diri pelajar.
3. SINOPSIS AKTIVITI
·         Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
4. TARIKH/TEMPOH
·         Pertandingan ini dijalankan pada 18 Oktober 2011.
5. KUMPULAN SASARAN
·         Terbuka kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
6. PENILAIAN AKTIVITI
·         Aktiviti ini berjaya mencapai objektif yang diharapkan.
7. ISU / KEKANGAN
·         Penyertaan daripada para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
·         Penyertaan memberangsangkan namun kurang. Ini kerana semasa pertandingan dijalankan, pelajar sedang sibuk menyiapkan tugasan-tugasan lain seperti kerja-kerja kursus dan ini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyertai pertandingan ini.
8. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
·         Penghebahan iklan harus diperluas lagi supaya semua pelajar mendapat maklumat mengenai pertandingan ini.
·         Pertandingan ini juga sebaiknya dilaksanakan pada awal semester kerana pelajar mempunyai banyak masa terluang untuk menyertai pertandingan.
9. RUMUSAN
·         Secara keseluruhannya, perjalanan program berjalan lancar dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak. 


LAPORAN PELAKSANAAN
PERTANDINGAN BAHASA BERIRAMA

1. TAJUK AKTIVITI
Pertandingan Bahasa Berirama
2. OBJEKTIF
·         Tujuan pertandingan bahasa berirama ini dijalankan adalah bertujuan untuk mencungkil bakat dalam kalangan pelajar.
·         Di samping itu, pertandingan ini bertujuan untuk melatih serta mendidik pelajar secara kritis dan kreatif serta memupuk semangat untuk berkarya dalam diri pelajar.
3. SINOPSIS AKTIVITI
·         Pertandingan ini terbuka kepada para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
4. TARIKH/TEMPOH
·         Pertandingan ini dijalankan pada 20 Oktober 2011.
5. KUMPULAN SASARAN
·         Terbuka kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.
6. PENILAIAN AKTIVITI
·         Aktiviti ini berjaya mencapai objektif yang diharapkan.
7. ISU / KEKANGAN
·         Penyertaan daripada para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam .
·         Penyertaan kurang namun memuaskan. Ini kerana semasa pertandingan dijalankan, pelajar sedang sibuk menyiapkan tugasan-tugasan lain seperti kerja-kerja kursus dan ini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyertai pertandingan ini.
8. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
·         Penghebahan iklan harus diperluas lagi supaya semua pelajar mendapat maklumat mengenai pertandingan ini.
·         Pertandingan ini juga sebaiknya dilaksanakan pada awal semester kerana pelajar mempunyai banyak masa terluang untuk menyertai pertandingan.
9. RUMUSAN
·         Secara keseluruhannya, perjalanan program berjalan lancar dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak.
Majlis Penutupan Perasmian Pelancaran
Bulan Bahasa Kebangsaan 2011 Peringkat IPG KPI
No comments:

Post a Comment